dr. Dorin Dragoş
Psychocausal Medicine Medicina psihocauzală® Médecine psycho-causale
I rest my soul in the palm of time.
How lovely are the seconds raining!
Îmi odihnesc sufletul în palma timpului.
Ce frumos plouă secundele!
Je repose mon âme dans la paume du temps.
Comme est belle la pluie des seconds!
Mergeţi la pagina despre:
 • Cauzele psihoemoţionale ale bolilor 
 • Causes psycho-émotionnelles des maladies 
 • Psychoemotional causes of diseases 
 • Fitoterapia psihocauzală 
 • Phytothérapie psychocausale 
 • Matematică subtilă 
 • Mathématique subtile. 
 • Pagina studentului

  Ce subiect vă interesează?
 • Contact  
 • Consultaţii  
 • Cărţi publicate  
 • Boala este prietenul nostru  
 • O singură calitate, un singur defect  
 • La maladie est un avertissement
 • Eu şi mama

  Eu şi mama
  Reveniţi la începutul paginii

  Vă invităm să participaţi la un studiu vizând corelaţia dintre boli şi fondul psihoemoţional.

  You are invited to take part to a survey aiming the correlation between diseases and the psychoemotional features.

  Nous vous invitons à participer à un étude visant la relation entre les maladies et le fond psychologique.

  Dr. Dorin DRAGOŞ

  Eu
  • n. 21 sept. 1968, ora 11.30, Cluj-Napoca
  • Medic primar Medicină internă şi Nefrologie, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Clinica Nefrologie
  • Şef de lucrări U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, Disciplina Medicină internă 1 şi comp. Nefrologie
  • Doctor în Ştiinţe medicale
  • Competenţă în ecografie generală, cardiacă şi vasculară
  • Competenţă în homeopatie
  Reveniţi la începutul paginii

  Pentru a mă contacta

  Vă rog să nu-mi solicitaţi informaţii sau sfaturi medicale (sau de altă natură) prin e-mail. Singura modalitate de a le obţine este de a vă prezenta la o consultaţie. Principial, un tratament natural ales şi condus după principii psihocauzale este benefic pentru orice persoană, indiferent de boala pe care o are. Eficienţa directă asupra manifestărilor în plan fizic ale bolii respective depinde însă de gravitatea acestora, ca şi de corectitudinea şi  responsabilitatea cu care pacientul urmează tratamentul prescris (ceea ce este valabil pentru orice formă de tratament, convenţional sau alternativ).

  Dacă mi-aţi scris, dar nu aţi primit răspuns în câteva zile, este foarte probabil că răspunsul meu a nimerit în directorul de spam (sau a fost şters direct, fiind considerat spam). Faceţi în aşa fel încât adresa mea să fie considerată safe de către sistemul dvs. de protecţie anti-spam, după care mai scrieţi-mi o dată.

  If you sent me an e-mail but you received no answer in the next few days, it is very likely that my answer got into your spam folder (or was deleted as spam). Take the appropriate steps in order to make your anti-spam system consider my address safe, then e-mail me again.

  Reveniţi la începutul paginii

  Consultaţii

  Reveniţi la începutul paginii

  Cărţi publicate:

  Reveniţi la începutul paginii

  Fundamentele medicinei naturale. Cauzele psihoemoţionale ale bolilor.

  Fundamentele medicinei naturale. Partea I. Medicina psihocauzală: Cauzele psihoemoţionale ale bolilor.

  Prezintă principiile generale care ghidează pacientul în demersul de a se folosi de propria suferinţă pentru a se înţelege şi a se descoperi pe sine, rezultatul fiind un om care-şi cunoaşte resursele şi învaţă să le folosească la capacitate maximă. Emoţiile negative, care până atunci îi alimentau starea de suferinţă, sunt acum deturnate către un ţel nobil, fiind valorificate constructiv (sunt sublimate). Lipsite astfel de substrat, suferinţele funcţionale şi fizice (ceea ce în mod obişnuit numim boală) se ameliorează şi dispar. Sunt prezentate cu claritate substraturile psihoemoţionale ale diferitelor boli (respiratorii superioare şi inferioare, cardiovasculare, digestive, renourinare, genitale masculine şi feminine, endocrine, tumorale, autoimune).

  Reveniţi la începutul paginii
  Fundamentele medicinei naturale. Partea a II-a. Fitoterapia psihocauzală. Vindecarea sufletului şi a trupului prin plante.

  Fundamentele medicinei naturale. Partea a II-a. Fitoterapia psihocauzală. Vindecarea sufletului şi a trupului prin plante.

  Utilizarea terapeutică a plantelor se bazează pe înţelegerea cauzelor psihoemoţionale ale bolilor. Efectele psihoemoţionale ale plantelor se corelează cu acţiunile lor farmacodinamice şi cu substanţele active farmacologic pe care le conţin. Sunt descrise 172 de plante, accentul punându-se, la fiecare dintre acestea, pe sinergia dintre influenţele lor subtile, energetice şi fizice.

  Reveniţi la începutul paginii
  Cristaloterapia psihocauzală. Enciclopedia pietrelor vindecătoare

  Fundamentele medicinei naturale. Partea a III-a. Cristaloterapia psihocauzală. Enciclopedia pietrelor vindecătoare

  Efectele subtile ale cristalelor sunt intrinsec corelate cu structura lor fizico-chimică. Înţelegerea acestei corelaţii permite o participare responsabilă şi inteligentă a individului la propriul proces de vindecare.

  Reveniţi la începutul paginii
  Amorul prelungit

  Amorul prelungit - tehnică, artă, ştiinţă

  Tehnici de prelungire a actului amoros

  Reveniţi la începutul paginii
  Guerir l'Ame et le Corps par les Plantes. Phytothérapie psychocausale

  Guerir l'Ame et le Corps par les Plantes. Phytothérapie psychocausale

  O sinteză pentru cititorul de limbă franceză a informaţiilor din primele două volume ale seriei „Fundamentele medicinei naturale”.
  Le livre souligne que les aspects psychoémotionnels sont essentiels tant dans la genese que dans le traitement des maladies et propose une nouvelle maniere d´aborder la phytothérapie, qui s´appuie sur les effets subtils, psychoémotionnels des plantes médicinales et sur la participation active, consciente du patient au processus de guérison. On souligne que l´efficacité d´une certaine plante dans le traitement d´une certaine maladie est déterminée par la correspondance entre les effets subtils de la plante et la cause subtile de la maladie. Apres une introduction, ou sont présentées les idées générales, on procede a particulariser celles-ci par l´approche successive des appareils de l´organisme : respiratoire supérieur et inférieur, cardio-vasculaire, digestif, hépatobiliaire, urinaire, génital féminin et masculin ; a la fin, on présente les affections rhumatismales, dermatologiques et tumorales.

  Revenez au commencement de la page      Commandez ici
  Semiologie medicală – întrebări – aparatul cardiovascular

  Întrebări cu răspunsuri multiple de semiologie medicală (cu elemente de morfo- şi fiziopatologie) – Aparatul cardiovascular, ed. a II-a

  Semiologie medicală – întrebări – aparatul respirator

  Întrebări cu răspunsuri multiple de semiologie medicală (cu elemente de morfo- şi fiziopatologie) – Aparatul respirator

  Semiologie medicală – întrebări – digestiv, hematologie

  Întrebări cu răspunsuri multiple de semiologie medicală (cu elemente de morfo- şi fiziopatologie) – Semiologie digestivă şi hematologică

  Semiologie medicală – întrebări – general, dermatologie, neurologie, reumatologie

  Întrebări cu răspunsuri multiple de semiologie medicală (cu elemente de morfo- şi fiziopatologie) – Semiologia aparatului renourinar

  Semiologie medicală – întrebări – general, dermatologie, neurologie, reumatologie

  Întrebări cu răspunsuri multiple de semiologie medicală (cu elemente de morfo- şi fiziopatologie) – Semiologie generală, dermatologică, neurologică şi reumatologică

  Semiologie medicală – întrebări – - Semiololgie general, cardiovasculara, respiratorie, digestiva

  Întrebări cu răspunsuri multiple de semiologie medicală (cu elemente de morfo- şi fiziopatologie) – Semiologie generală, cardiovasculară, respiratorie şi digestivă

  Semiologie medicală – Note de curs 1

  Semiologie medicală. Note de curs - elemente de semiologie generală, dermatologică, neurologică, cardiovasculară, digestivă, reumatologică, hematologică

  Semiologie medicală – Note de curs 2

  Semiologie medicală. Note de curs - elemente de semiologie generală, respiratorie, cardiovasculară, digestivă, renourinară

  Plante de leac pentru tămăduirea sufletului

  Plante de leac pentru tămăduirea sufletului

  O carte despre cauzele psihoemoţionale ale bolilor şi despre vindecarea lor cu ajutorul plantelor. Fiecare plantă este o rază către trezirea sufletului şi către revelarea esenţei.

  Această carte este scoasă de sub tipar. Conţinutul ei, mult îmbogăţit şi revizuit, se regăseşte în Fundamentele medicinei naturale - Partea I. Medicina psihocauzală şi în Fundamentele medicinei naturale - Partea a II-a. Fitoterapia psihocauzală.

  Boala este prietenul nostru

  Boala este o atenţionare – ne semnalează că încălcăm armonia universală şi ne arată în ce mod şi în ce privinţă o facem. Nu este o pedeapsă nemeritată, ci consecinţa faptelor şi atitudinilor noastre. Ne oglindeşte defectele. Ne pune faţă în faţă cu noi înşine. Nu este un accident, nu este ceva străin, ci ne reprezintă. Ne îndeamnă să ne sesizăm neajunsurile şi să ne ascultăm imboldurile profunde ale sufletului. Vindecarea este posibilă doar în momentul în care ne conştientizăm hibele şi ne mobilizăm pentru a le transforma în calităţile corespondente. Boala nu ne este un duşman, ci, paradoxal, cel mai bun prieten, căci are curajul să ne spună verde în faţă ce, unde şi cum greşim.

  Reveniţi la începutul paginii

  Fiecare om are o singură calitate şi un singur defect

  În miezul lui, fiecare om are o singură tendinţă psihică definitorie. Din aceasta decurg atât defectele, cât şi calităţile sale. Necazurile sunt consecinţa defectelor sale. Cel care suferă trebuie să caute în sine (nu în alţii şi nici în circumstanţele ambientale) cauza nefericirii sale. Odată ce şi-a identificat defectul, el nu are de ce să şi-l nege sau să încerce să-l compenseze prin calitatea opusă. Se poate folosi de chiar defectul său pentru a ajunge la rădăcina lui, iar acolo îşi va descoperi şi calitatea definitorie. Atât defectul, cât şi calitatea se alimentează din aceeaşi sursă. Cultivându-şi calitatea, întreaga energie va fi absorbită către aceasta, nemaifiind disponibilă pentru a-i alimenta defectul. Nu are rost să-şi nege defectul – este necesar şi suficient să-şi cultive calitatea.

  Reveniţi la începutul paginii

  La maladie est un avertissement

  La maladie est un avertissement, nous signalant que nous violons l´harmonie universelle. Ce n´est pas une punition non méritée, mais la conséquence de nos faits et attitudes. C´est le miroir de nos défauts. C´est notre erreur reflétée vers nous-mêmes. C´est une confrontation avec nous-mêmes. Ce n´est pas un accident, fruit du hasard, ce n´est pas quelque chose d´étranger – au contraire, elle nous représente. La maladie nous pousse à nous rendre compte de nos imperfections. Ainsi la guérison n´est-elle pas possible qu´au moment où nous devenons conscients de nos manques et nous nous mobilisons pour les éliminer. La maladie n´est pas notre ennemi, mais, paradoxalement, notre meilleur ami – c´est l´ami qui a le courage de nous dire franchement où et comment nous faisons fausse route.

  Reveniţi la începutul paginii


  dr Dorin Dragos, Dorin Dragos, cauzele bolilor, cauzele psihice ale bolilor, cauzele psihoemotionale ale bolilor, cauzele psihologice ale bolilor, cristale vindecatoare, cristale, cristaloterapie, cromoterapie, fitoterapie, homeopatie, medicina naturala, medicina naturista, medicina psihocauzala, plante de leac, plante medicinale, plante vindecatoare, psihologia bolii, psihologia bolilor, remedii homeopatice, tamaduire, tratament natural, tratament naturist, tratamente naturale, tratamente naturiste, vindecare naturala, vindecare, causes des maladies, causes psychiques des maladies, causes psychoémotionnelles des maladies, causes psychologiques des maladies, phytothérapie, médecine naturelle, médecine naturiste, médecine psychocausale, plantes médicinales, plantes guérissantes, psychologie de la maladie, psychologie des maladies, guérison, guérir, traitement naturel, traitement naturiste, traitements naturels, traitements naturistes, guérison naturelle