dr. Dorin Dragoş
Psychocausal Medicine Medicina psihocauzală® Médecine psycho-causale
I rest my soul in the palm of time.
How lovely are the seconds raining!
îmi odihnesc sufletul în palma timpului.
Ce frumos plouă secundele!
Je repose mon âme dans la paume du temps.
Comme est belle la pluie des seconds!

Vă invităm să participaţi la un studiu vizând corelaţia dintre boli şi fondul psihoemoţional.

Boala este prietenul nostru

Boala este o atenţionare – ne semnalează că încălcăm armonia universală şi ne arată în ce mod şi în ce privinţă o facem. Nu este o pedeapsă nemeritată, ci consecinţa faptelor şi atitudinilor noastre. Ne oglindeşte defectele. Ne pune faţă în faţă cu noi înşine. Nu este un accident, nu este ceva străin, ci ne reprezintă. Ne îndeamnă să ne sesizăm neajunsurile şi să ne ascultăm imboldurile profunde ale sufletului. Vindecarea este posibilă doar în momentul în care ne conştientizăm hibele şi ne mobilizăm pentru a le transforma în calităţile corespondente. Boala nu ne este un duşman, ci, paradoxal, cel mai bun prieten, căci are curajul să ne spună verde în faţă ce, unde şi cum greşim.

Eu şi mama

Eu şi mama

Fiecare om are o singură calitate şi un singur defect

În miezul lui, fiecare om are o singură tendinţă psihică definitorie. Din aceasta decurg atât defectele, cât şi calităţile sale. Necazurile sunt consecinţa defectelor sale. Cel care suferă trebuie să caute în sine (nu în alţii şi nici în circumstanţele ambientale) cauza nefericirii sale. Odată ce şi-a identificat defectul, el nu are de ce să şi-l nege sau să încerce să-l compenseze prin calitatea opusă. Se poate folosi de chiar defectul său pentru a ajunge la rădăcina lui, iar acolo îşi va descoperi şi calitatea definitorie. Atât defectul, cât şi calitatea se alimentează din aceeaşi sursă. Cultivându-şi calitatea, întreaga energie va fi absorbită către aceasta, nemaifiind disponibilă pentru a-i alimenta defectul. Nu are rost să-şi nege defectul – este necesar şi suficient să-şi cultive calitatea.

Eu

Eu şi mama

Pentru a mă contacta

Vă rog să nu-mi solicitaţi informaţii sau sfaturi medicale (sau de altă natură) prin e-mail. Singura modalitate de a le obţine este de a vă prezenta la o consultaţie. Principial, un tratament natural ales şi condus după principii psihocauzale este benefic pentru orice persoană, indiferent de boala pe care o are. Eficienţa directă asupra manifestărilor în plan fizic ale bolii respective depinde însă de gravitatea acestora, ca şi de corectitudinea şi  responsabilitatea cu care pacientul urmează tratamentul prescris (ceea ce este valabil pentru orice formă de tratament, convenţional sau alternativ).

Dacă mi-aţi scris, dar nu aţi primit răspuns în câteva zile, este foarte probabil că răspunsul meu a nimerit în directorul de spam (sau a fost şters direct, fiind considerat spam). Faceţi în aşa fel încât adresa mea să fie considerată safe de către sistemul dvs. de protecţie anti-spam, după care mai scrieţi-mi o dată.

If you sent me an e-mail but you received no answer in the next few days, it is very likely that my answer got into your spam folder (or was deleted as spam). Take the appropriate steps in order to make your anti-spam system consider my address safe, then e-mail me again.

Reveniţi la începutul paginii

Date personale